Ürünler

Aydosnew Flow F 29

Yüksek performanslı süperakışkanlaştırıcı beton katkısı
 
Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3
TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı beton katkısı
 
Tanımı
Aydosnew® Flow F 29, polikarboksilat esaslı, yüksek oranda su azaltıcı, erken ve nihai yüksek dayanım sağlayan, akışkanlık ve betonun kıvam kaybını koruyan, yeni nesil süper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.
 
Kullanım Alanları
 • Hazır beton üretiminde kullanılır.
 • Prekast ve prefabrik beton üretiminde,
 • Mükemmel akışkanlık ve kıvam koruma istenen betonlarda,
 • Yoğun ve düzgün yüzey istenen betonlarda,
 • Yerleştirme zorlukları olan ince sık donatılı betonarme imalatları,
 • Erken ve yüksek son dayanım istenen betonlarda,
 • Daha kaliteli ve yüksek dayanımlı betonlarda kullanılır.
 • Enjeksiyon ve zemin uygulamalarında,
 • Geçirimsizlik istenen beton üretiminde,
 • Mimari beton, mühendislik ve sanatsal yapılarda kullanılır.
 • Karmaşık ve detaylı kalıp gerektiren değişik geometride yapı elemanları,
 • Kendiliğinden yerleşen beton (KYB) üretiminde kullanılır. Self compacting concrete (SCC) 
Özellikleri / Avantajları
 • Ayrışmayı (Segregasyon) ve terlemeyi azaltarak betonun aşınma direncini artırır.
 • Beton karışım suyunu yüksek oranda azaltır.
 • Betona mükemmel derecede kendiliğinden yerleşme özelliği kazandırır.
 • Betonun erken ve son dayanımlarında önemli artış sağlar.
 • Betonun karbonatlaşma hızını düşürür, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.
 • Betonun uzun mesafelere pompalanmasını sağlar.
 • Boşluksuz ve pürüzsüz yüzey elde etme imkânı sağlar.
 • Geciktirici etkisi olmaksızın betonun normal sürede priz almasını sağlar.
 • Prekast elemanların üretiminde kür süre ve sıcaklığını azaltarak enerji tasarrufu sağlar.
 • Yüksek birim ağırlık ve dayanım olanağı sağlar.
 • Betonun hızlı kıvam kaybetmesini engeller.
Dozaj
 • Akıcı ve kendiliğinden yerleşen betonlar için; 100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için 0.5 – 1.9 kg arasında kullanılması önerilir.
 • Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir.
 • Kıvamın ayarlanması sırasında katkının yüksek oranda su kesme özelliği dikkate alınmalı, karışıma fazla su katılması engellenmelidir.
Teknik Özellikler / Technical Properties
 
Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Polikarboksilat esaslı / Polycarboxylate based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Kahverengi sıvı / Brown liquid
Yoğunluk / Density : 1.085 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 5.0 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content        : < % 4   TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : - 5ºC  
Korozyon Davranışı /Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler /Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.
 

Dökümanlar

©2020- Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM
Aydos Kimya Aydos Kimya