Ürünler

Aydosnew Flow GL 175

Yüksek performanslı süperakışkanlaştırıcı beton katkısı
 
Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3
TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı beton katkısı
 
Tanımı
Aydosnew® Flow GL 175, özellikle soğuk havalarda kullanıma uygun, düşük su / çimento oranı ve uzun işlenebilirlik süresi ile beton üretimi için geliştirilmiş, yüksek kaliteli beton için sıvı bir katkıdır.
 
Kullanım Alanları
 • Erken yüksek dayanım istenen beton üretiminde,
 • Erken kalıp alınması veya hızlı yükleme yapılması gereken yerlerde,
 • Yüksek oranda su azaltma ve uzun işlenebilirlik istenen betonlarda,
 • Yoğun ve düzgün yüzey istenen betonlarda,
 • S4-S5 ve kendiliğinden sıkışan beton yüksek birim ağırlık ve çok yüksek mukavemetli beton üretimi.
 • EN 206-1 standardına uygun olarak yüksek kaliteli, hazır beton üretimi, 
Özellikleri / Avantajları
 • Dayanıklı yüksek kalitede beton üretimi elde edilir.
 • Kolay yerleştirme ve daha hızlı mukavemet kazanma, işçilikten tasarruf daha erken kalıp alma/çevirme sağlar.
 • Betonun karbonatlaşma hızını düşürür, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.
 • Betonun uzun mesafelere pompalanmasını sağlar.
 • Betonun hızlı kıvam kaybetmesini engeller,
 • Prekast eleman üretiminde kür süre ve sıcaklığını azaltır, kalıp alma süresini kısaltır.
 • Betonun donma - çözülme döngüsüne karşı dayanıklılığını artırır, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.
 • Ayrışma ve terlemeyi azaltarak, betonun aşınma direncini artırır.
 • Düşük su/çimento oranına sahip beton uygulamalarında, işlenebilirlik kaybı olmadan kolay yerleşme ve düzgün yüzey elde edilmesini sağlar.
Dozaj
 • Akıcı ve kendiliğinden yerleşen betonlar için; 100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için 0.6 – 1.8 kg arasında kullanılması önerilir.
 • Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir.
 • Kıvamın ayarlanması sırasında katkının yüksek oranda su kesme özelliği dikkate alınmalı, karışıma fazla su katılması engellenmelidir.
Teknik Özellikler / Technical Properties
 
Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Polikarboksilat esaslı / Polycarboxylate based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Kahverengi sıvı / Brown liquid
Yoğunluk / Density : 1.045 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 5.0 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content        : < % 4   TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : - 4 ºC 
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.
 

Dökümanlar

©2020- Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM