Ürünler

Aydosnew Fluid 74

Yüksek performanslı süperakışkanlaştırıcı beton katkısı
 
Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3
TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı beton katkısı
 
Tanımı
Aydosnew® Fluid 74, kendiliğinden yerleşen ve sıkışan yüksek performanslı beton elde etmek için kullanılan, yüksek oranda su azaltıcı, erken ve nihai yüksek dayanım sağlayan, polikarboksilat esaslı, yeni nesil süper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.
 
Kullanım Alanları
 • Erken yüksek dayanım istenen beton üretiminde,
 • Erken kalıp alınması veya hızlı yükleme yapılması gereken yerlerde,
 • Yüksek oranda su azaltma ve uzun işlenebilirlik istenen betonlarda,
 • Yerleştirme zorlukları olan ince sık donatılı betonarme imalatları,
 • Geçirimsizlik istenen beton üretiminde,
 • Yoğun ve düzgün yüzey istenen betonlarda,
 • S4-S5 ve kendiliğinden sıkışan beton yüksek birim ağırlık ve çok yüksek mukavemetli beton üretimi,
 • EN 206-1 standardına uygun olarak yüksek kaliteli, hazır beton üretimi,
Özellikleri / Avantajları
 • Betonun erken ve son dayanımlarında önemli artış sağlar.
 • Beton karışım suyunu yüksek oranda azaltır.
 • Uzun süreli kıvam koruma sağlar.
 • Betona kendiliğinden yerleşme özelliği kazandırır.
 • Boşluksuz ve pürüzsüz yüzey elde etme imkânı sağlar.
 • Düşük su/çimento oranı sayesinde betonun su geçirimsizliğini iyileştirir.
 • Prekast elemanların üretiminde kür süre ve sıcaklığını azaltarak enerji tasarrufu sağlar.
 • Betonun dona ve ısıya karşı direncini arttırır.
 • Rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.
 • Kolay yerleştirme ve daha hızlı mukavemet kazanma, işçilikten tasarruf daha erken kalıp alma/çevirme sağlar.
 • Pompalamayı kolaylaştırır. 
Dozaj
 • Akıcı ve kendiliğinden yerleşen betonlar için; 100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için 0.4 – 2.0 kg arasında kullanılması önerilir.
 • Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir.
 • Kıvamın ayarlanması sırasında katkının yüksek oranda su kesme özelliği dikkate alınmalı, karışıma fazla su katılması engellenmelidir.
 Teknik Özellikler / Technical Properties
 
Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Polikarboksilat esaslı / Polycarboxylate based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Kahverengi sıvı / Brown liquid
Yoğunluk / Density : 1.07 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 5.5 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content               : < % 4   TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : - 4 ºC 
Korozyon Davranışı /Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler /Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions. 

Dökümanlar

©2020- Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM