Ürünler

Aydosnew Gen 3X

Yüksek performanslı süperakışkanlaştırıcı beton katkısı
 
Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3
TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı beton katkısı
 
Tanımı
Aydosnew® Gen 3X, kendi ağırlığı ile sık donatılı dar ve derin kesitlere yerleşebilen, iç ve dış vibrasyon gerektirmeksizin kendiliğinden sıkışabilen, bu özelliğini sağlarken, ayrışma ve terleme gibi problemler oluşturmaksızın kohezyonu koruyabilen, yüksek akabilme ve geçebilme özelliklerine sahip polikarboksilat esaslı, yüksek performanslı, yeni nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkısıdır.
 
Kullanım Alanları
 • Sıcak iklim koşullarında daha uzun mesafeye taşınması gereken hazır beton üretimi,
 • Sıcak, rüzgârlı ve rutubetli havalarda meydana gelen kıvam kayıplarını gidermek için kullanılır.
 • Döşeme ve saha betonlarında,
 • Temel, tabliye, kiriş, kolon ve perde betonlarında,
 • Köprü, viyadük, tünel, havaalanı ve baraj betonlarında,
 • Prekast ve prefabrik beton üretiminde,
 • Yüksek son dayanım istenen betonlarda,
 • Mükemmel akışkanlık ve kıvam koruma istenen betonlarda,
 • Yoğun ve düzgün yüzey istenen betonlarda,
 • Kendiliğinden yerleşen beton (KYB) üretiminde kullanılır. Self compacting concrete (SCC)
Özellikleri / Avantajları
 • Betonun erken ve son dayanımlarında önemli artış sağlar.
 • Yaz aylarında betonun kıvamını uzun süre koruyarak tekrar kıvam ayarlaması gerektirmez.
 • Çok yüksek oranda su azaltma ihtiyacı olan betonlarda (%25-35 arası) beton karışım suyunu yüksek oranda azaltır.
 • Yüksek hidratasyon ısısından dolayı oluşabilecek rötre çatlaklarını önler.
 • Betonun karbonatlaşma hızını düşürür,
 • Betona kendiliğinden yerleşme özelliği kazandırır.
 • Yüksek birim ağırlık ve dayanım olanağı sağlar.
 • Segregasyon (ayrışma) riskini ortadan kaldırır.
 • Düşük su/çimento oranı sayesinde betonun su geçirimsizliğini iyileştirir.
 • Pompalanabilirliği arttırır.
 • Boşluksuz ve pürüzsüz yüzey elde etme imkânı sağlar.
 • Vibrasyona gerek kalmadığından gürültü kirliliğini ortadan kaldırır.
 Dozaj
 • Akıcı ve kendiliğinden yerleşen betonlar için; 100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için 0.7 – 2.0 kg arasında kullanılması önerilir.
 • Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir.
 • Kıvamın ayarlanması sırasında katkının yüksek oranda su kesme özelliği dikkate alınmalı, karışıma fazla su katılması engellenmelidir.
 Teknik Özellikler / Technical Properties
 
Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Polikarboksilat esaslı / Polycarboxylate based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Kahverengi sıvı / Brown liquid
Yoğunluk / Density : 1.045 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 6.5 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content               : < % 4   TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : - 4 ºC 
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.

Dökümanlar

©2020- Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM