Ürünler

Aydosnew Gen 221

Yüksek oranda su azaltıcı, hiper akışkanlaştırıcı beton katkısı
 
Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3
TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı beton katkısı
 
Tanımı
Aydosnew® Gen 221, hazır beton endüstrisi için ileri teknoloji ile geliştirilmiş, düşük dozaj aralığı ile yüksek oranda su azaltıcı, uzun işlenebilirlik ve yüksek dayanım sağlayan, polikarboksilat esaslı yeni nesil hiper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.
 
Kullanım Alanları
 • Daha kaliteli ve yüksek dayanımlı betonlarda,
 • Mükemmel akışkanlık ve kıvam koruma istenen betonlarda,
 • Yerleştirme zorlukları olan ince sık donatılı betonarme imalatları,
 • Yüksek oranda su azaltma ve uzun işlenebilirlik istenen betonlarda,
 • Erken kalıp alınması veya hızlı yükleme yapılması gereken yerlerde,
 • Öngerilmeli beton imalatında,
 • Mimari beton, mühendislik ve sanatsal yapılarda
 • Prekast ve prefabrik beton üretiminde,
 • Kendiliğinden yerleşen beton (KYB) üretiminde kullanılır. Self compacting concrete (SCC)
Özellikleri / Avantajları
 • Yüksek birim ağırlık ve dayanım olanağı sağlar.
 • Beton karışım suyunu yüksek oranda azaltır.
 • Belirgin bir şekilde erken yüksek dayanım gelişimi sağlar.
 • Uzun süreli kıvam koruma sağlar.
 • Betona kendiliğinden yerleşme özelliği kazandırır.
 • Az boşluklu, iyi yüzey görünümlü ve daha az geçirimli beton elde edilir.
 • Prekast elemanların üretiminde kür süre ve sıcaklığını azaltarak enerji tasarrufu sağlar.
 • Segregasyon (ayrışma) riskini ortadan kaldırır.
 • Betonun karbonatlaşma hızını düşürür, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.
 • Betonun dona karşı dayanıklılığını artırır.
 • Betonun uzun mesafelere pompalanmasını sağlar.
 • Vibrasyona gerek kalmadığından gürültü kirliliğine sebep olmaz.
Dozaj
 • Akıcı ve kendiliğinden yerleşen betonlar için; 100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için 0.5 – 2.0 kg arasında kullanılması önerilir.
 • Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir.
 • Kıvamın ayarlanması sırasında katkının yüksek oranda su kesme özelliği dikkate alınmalı, karışıma fazla su katılması engellenmelidir.
Teknik Özellikler / Technical Properties
 
Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Polikarboksilat esaslı / Polycarboxylate based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Kahverengi sıvı / Brown liquid
Yoğunluk / Density : 1.09 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 6.0 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content               : < % 4   TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : - 5 ºC
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.

Dökümanlar

©2020- Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM