Ürünler Aydos QuickSet 1

Aydos QuickSet 1

Priz hızlandırıcı akışkanlaştırıcı ve su azaltıcı beton katkısı
Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-D
TS EN 934 - 2 Çizelge 12 Priz hızlandırıcı/su azaltıcı/akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar

Tanımı                                                  
Aydos® QuickSet 1,  polimer esaslı, soğuk havalarda betonun hızlı priz almasını sağlayan, su/çimento oranını düşürerek, betonun islenebilirliğini arttıran, kolay pompalanabilme özelliği sağlayan, priz hızlandırıcı, su azaltıcı, normal akışkanlaştırıcı, beton katkı katkısıdır. Beton içerisine katıldığı zaman akışkanlaştırıcı etkisi yaparak % 5-12 oranında su azaltır. Çimento hidratasyonunu hızlandırarak priz süresini kısaltır ve ilk basınç mukavemetlerini artırır.

Kullanım Alanları
 • Beton prizinin hızlanması gereken yerlerde,
 • Soğuk iklim koşullarında erken yüksek dayanım istenen betonlarda,
 • Hızlı kalıp alınma istenen şantiye betonları, prekast ve prefabrik beton üretiminde,
 • Don riski bulunan veya soğuk havalarda beton dökülebilmesinin zor olduğu durumlarda,
 • Döşeme ve saha betonlarında
 • Temel, tabliye, kiriş, kolon ve perde betonlarında,
 • Köprü, viyadük, tünel, havaalanı ve baraj betonlarında,
 • Hazır betonda, prekast ve prefabrik beton dökümlerinde kullanılır.

Özellikleri / Avantajları
 • Erken yüksek dayanım elde etmeyi sağlar.
 • Prizi hızlandırarak başlangıç ve bitiş priz sürelerini kısaltır.
 • Çimento ve agrega arasındaki sürtünmeyi azaltır.
 • Kalıp ve baskı arasındaki yapışmayı azaltır.
 • Boşluksuz ve pürüzsüz yüzey elde etme imkânı sağlar.
 • Prizi hızlandırarak başlangıç ve bitiş priz sürelerini kısaltır.
 • Kapiler su emmeyi azaltır.
 • Ayrışmayı (Segregasyon) ve terlemeyi azaltarak betonun aşınma direncini artırır.
 • Enerji tasarrufu sağlayarak beton birim maliyetinde ekonomiklik sağlar.
 • Geçirimsiz ve mükemmel yüzeyli beton elde edilir.

Dozaj
 • 100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için 0.6 – 1.5 kg arasında kullanılması önerilir.
 • Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir.

Teknik Özellikler / Technical Properties
 
Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Modifiye polimer esaslı / Modified polymer based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Kahverengi sıvı / Brown liquid
Yoğunluk / Density : 1.15 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 8.5 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content       : < % 6 TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : - 4 ºC  
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.

Dökümanlar

©2020- Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM
Aydos Kimya Aydos Kimya