Ürünler Aydos Raca 91

Aydos Raca 91

Kuru kıvamlı (düşük çökmeli) betonlar için sıkıştırma kolaylaştırıcı ve düzgün yüzey elde etmeyi sağlayan beton katkısı.
Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-D
TS EN 934 - 2 Çizelge 12 Priz hızlandırıcı/su azaltıcı/akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar

Tanımı
                                                 

Aydos® Raca 91,  modifiye polimer esaslı, prefabrike beton elemanı üretiminde kullanılan kuru kıvamlı (düşük çökmeli) betonlar için sıkıştırma kolaylaştırıcı ve düzgün yüzey elde etmeyi sağlayan beton katkısıdır. Her türlü hava şartlarında kullanılabilen, betonunun düzgün yüzey elde edilmesini sağlar, sıkışabilirliğini arttırır. Çimento hidratasyonunu hızlandırarak priz süresini kısaltır ve ilk basınç mukavemetlerini artırır. Şeffaf olduğundan, renkli betonlarda, renk görünümü ve kalitesini artırır.


Kullanım Alanları
 • Hazır betonda, prekast ve prefabrik beton dökümlerinde kullanılır.
 • Beton prizinin hızlanması gereken yerlerde,
 • Soğuk iklim koşullarında erken yüksek dayanım istenen betonlarda,
 • Bordür taşları,
 • Beton kiremit ve tuğla,
 • Kent mobilyaları,
 • Beton boru, bilezik, konik, baca,
 • Her türlü parke taşı üretiminde,
 • Boşluklu döşemeler kullanılır.

Özellikleri / Avantajları
 • Erken yüksek dayanım elde etmeyi sağlar.
 • Çimento ve agrega arasındaki sürtünmeyi azaltır.
 • Kalıp ve baskı arasındaki yapışmayı azaltır.
 • Daha sıkışmış (kopmak) bir beton elde edilmesini sağlar.
 • Prizi hızlandırarak başlangıç ve bitiş priz sürelerini kısaltır.
 • Kapiler su emmeyi azaltır.
 • Homojen renk dağılımını sağlar.
 • Enerji tasarrufu sağlayarak beton birim maliyetinde ekonomiklik sağlar.
 • Geçirimsiz ve mükemmel yüzeyli beton elde edilir.

Dozaj
 • 100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için 0.3 – 1.2 kg arasında kullanılması önerilir.
 • Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir.

Teknik Özellikler / Technical Properties
 
Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Modifiye polimer esaslı / Modified polymer based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Renksiz berrak sıvı / Colorless liquid
Yoğunluk / Density : 1.05 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 4.5 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content       : < % 7 TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : - 3 ºC  
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.

Dökümanlar

©2020- Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM
Aydos Kimya Aydos Kimya