Ürünler

Aydosper-EM 8

Süperakışkanlaştırıcı ve sertleşmeyi hızlandırıcı beton katkısı
Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3
TS EN 934–2 Çizelge 3.1 ve 3.2 - Çizelge 7: Yüksek oranda su azaltıcı/Süperakışkanlaştırıcı/Sertleşmeyi hızlandırıcı beton katkısı


Tanımı
 • Aydosper-EM 8, soğuk hava koşullarında beton priz süresini etkileyerek veya etkilemeksizin betonun erken dayanım kazanmasını sağlayan ve özellikle prefabrik sektörünün kullanımına uygun sertleşmeyi hızlandırıcı beton katkısıdır.

Kullanım Alanları
 • Beton prizinin hızlanması gereken yerlerde,
 • Betonun don etkisinden korunması ve erken yüksek dayanım istenen dökümlerde,
 • Don riski bulunan veya soğuk havalarda beton dökülebilmesinin zor olduğu durumlarda,
 • Erken kalıp alınması veya hızlı yükleme yapılması gereken yerlerde,
 • Hazır betonda, prekast ve prefabrik beton dökümlerinde kullanılır.

Özellikleri / Avantajları
 • Soğuk iklim şartlarında betonun dona dayanımı artırır.
 • Betonun erken dayanımını yükseltir. 
  Erken kalıp almaya olanak sağlar.
 • Betonu dondan korur.
 • Boşluksuz ve pürüzsüz yüzey elde etme imkânı sağlar.
 • Betonun karbonatlaşma hızını düşürür, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.
 • Prekast elemanların üretiminde kür süre ve sıcaklığını azaltarak enerji tasarrufu sağlar.
 • Ayrışmayı (Segregasyon) ve terlemeyi azaltarak betonun aşınma direncini artırır.
Dozaj
 • 100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için 1.0 – 2.0 kg arasında kullanılması önerilir.
 • Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir.

Teknik Özellikler / Technical Properties
 
Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Polimer esaslı / Polymer based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Kahverengi sıvı / Brown liquid
Yoğunluk / Density : 1.13 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 7.0 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content       : < % 4 TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : - 3 ºC  
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.

Dökümanlar

©2020- Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM