Ürünler

Aydos Kıvam Arttırıcı (Stabilizer)

Beton kıvamını ayarlayan yeniden dozlama katkısı
Tanımı
                                                

Aydos® Kıvam Arttırıcı (Stabilizer),  modifiye polimer esaslı sıvı, özellikle yaz aylarında, betonun kıvam kaybını önlemek amacıyla şantiyelerde betona ilave edilen yeniden dozlama katkısıdır.
 
Kullanım Alanları
 • Sıcak, rüzgârlı ve rutubetli havalarda meydana gelen kıvam kayıplarını gidermek için kullanılır.
 • Uzun beklemeli beton dökümünde,
 • Hazır betonda, prekast ve prefabrik beton dökümlerinde kullanılır.
 Özellikleri / Avantajları
 • Su ilave edilmeden betonun kaybettiği kıvamı arttırarak işlenebilirliği sağlar.
 • Dayanım kaybını önler.
 • Her mevsim dozaj ayarlaması yapılarak kullanılabilir.
 • İşlenebilirliği artırır.
 • Ayrışmayı ve terlemeyi azaltır.
 • Kolay pompalama sağlar.
 • Daha sıkışmış (kopmak) bir beton elde edilmesini sağlar.
Dozaj
 • 100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için 0.4 – 1.0 kg arasında kullanılması önerilir.
 • Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir.
 Uygulama/Uyarı
 • Kıvam kaybından dolayı yerleşme güçlüğü görülen betonlara doğrudan karıştırılarak kullanılır.
Örnek: santralinden katkılı çıkmış bir betona, sahada su veya katkı eklenmesi durumunda taze ve sertleşmiş beton özelliklerine yaptığı etkileri aşağıda gösterilmiştir.
Yer Çökme Beton Sınıfı
Beton santrali 1 5 cm C25
Şantiye 1 saat sonra 9 cm C25
Şantiye 1 saat sonra 17 cm (su katarak C18
Şantiye 1 saat sonra 17 cm (KıvamArt.) C25
 • Yeterli homojenliği sağlayabilmek için karışım süresi hızlı devirde en az 1-2 dakika uzatılmalı veya bu süre laboratuvar denemelerinde belirlenmelidir.
 • Beton bileşenleri yapılarına göre farklılık gösterebilir. Betonda ayrışmaya sebep olmaması için ilave edilecek katkı miktarı uygun dozajlarda olmalıdır. Üretim öncesi katkının beton dizaynına uygun olup olmadığı ön denemelerle kontrol edilmelidir.
 • Belirlenen kullanım aralığından daha fazla katkı kullanıldığında, betonun priz süresi uzayabilir. Bu gibi durumlarda beton sertleşene kadar nemli tutulup kürlenmesi sağlanmalıdır.
 • Aydos® Kıvam Arttırıcı (Stabilizer), donatıda korozyona sebep olacak klorür veya başka bir bileşen içermez. Bu sebeple betonarme yapılarda kullanıma uygundur.

Teknik Özellikler / Technical Properties
 
Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Modifiye polimer esaslı / Modified polymer based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Kahverengi sıvı / Brown liquid
Yoğunluk / Density : 1.11 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 7.0 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content       : < % 5 TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : - 3 ºC  
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.

Dökümanlar

©2020- Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM
Aydos Kimya Aydos Kimya