Ürünler Aygunit-Wet Gun AF

Aygunit-Wet Gun AF

Alkali içermeyen yüksek performanslı sıvı püskürtme beton katkısı
Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/5-B2
TS EN 934 - 5 Çizelge 2 Alkali olmayan püskürtme beton priz hızlandırıcı katkı

Tanımı                                                 
Aygunit Wet Gun AF,  alkali içermeyen, püskürtme betonlarda kullanılan yüksek performanslı priz hızlandırıcı ve su geçirimsizlik katkı maddesi.
Kullanım Alanları
 • Galeri, tünel ve yeraltı yapılarında kayaların ilk ve su konsalidasyonu,
 • Kazı ve şevlerin konsalidasyonu,
 • Su tankları, takviye depoları, barajlar, yüzme havuzları ve rıhtımlarda geçirimsiz sıva uygulaması,
 • Şed ve kubbelerin püskürtülerek yapılması,
 • Tavanların, sütunların ve köprü elemanlarının takviyesinde kullanılır.

Özellikleri / Avantajları
 • Püskürtme beton ile kaya ve beton arasındaki yapışmayı artırarak, baş üstü uygulamalarını kolaylaştırır.
 • Tünel, maden vb. tavan uygulamalarında hızlı priz aldırma özelliği sayesinde bir defada kalın katmanlar halinde püskürtme beton uygulamasına imkân verir.
 • Erken dayanım gelişimi
 • Daha düşük geri dökülme (rebound).
 • Kuru karışımda sıkı dokulu geçirimsiz beton oluşumunu kolaylaştırır.
 • Alkali içermez, alkali salınımı ile yüzey ve yeraltı sularında ilave kirlilik oluşmaz.
 • Klorür içermez donatılara zarar vermez.

Dozaj
 • Aygunit Wet Gun AF,  dozajı, beton, yüzey ve hava sıcaklığına göre değişebilir. Ayrıca kullanılan çimentonun uyumu da etki eder. Bu yüzden uygun dozajı belirlemek için priz ve dayanım değerlerine yönelik ön bir denemeler yapılması tavsiye edilir.
 • Aygunit Wet Gun AF,   kullanım oranı çimento ağırlığının  % 4.0 - % 7.0’si arasındadır.
 • Kullanım aralığından daha fazla katkı kullanıldığında, nihai dayanımlarda düşüşler olabilir.
  
Teknik Özellikler
 
Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Alüminyum sülfat içerikli karışım / Mixture of aluminum sulphate
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Bej (bulanık) sıvı / Beige (blurry) liquid
Yoğunluk / Density : 1.40 ± 0.03 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 3.5 ± 1 TS 6365 EN 1262
Viskozite  / Viscosity : 45 ± 5 cP Aydos/TA 042
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content               : < % 1   TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : - 1 ºC 
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.

Dökümanlar

©2020- Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM
Aydos Kimya Aydos Kimya