Ürünler Aygunit-Wet Gun

Aygunit-Wet Gun

Priz hızlandırıcı püskürtme beton katkısı (shotcrete)
Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/5-B
TS EN 934 - 5 Çizelge 2 Alkali olmayan püskürtme beton priz hızlandırıcı katkı
Tanımı                                                 
Aygunit Wet Gun, özel inorganik maddeler içeren, yaş sistem püskürtme beton için kullanılan ani priz hızlandırıcı katkısıdır.
Kullanım Alanları
 • Tüneller, madenler, yeraltı yapılarında kayaların ilk ve son konsalidasyonu,
 • Püskürtme betonun nihai kaplama betonu olarak kullanıldığı uygulamalarda,
 • Şev stabilizasyonları ve kaya desteği uygulamalarında,
 • Su tankları, takviye depoları, barajlar, yüzme havuzları ve rıhtımlarda geçirimsiz sıva uygulamalarında,
 • Tavanların, sütunların ve köprü elemanlarının takviyesinde,
 • Kalıcı püskürtme harç ve beton kaplamalarında,
 • Erken ve nihai yüksek dayanım isteyen tüm püskürtme beton uygulamalarında kullanılır.

Özellikleri / Avantajları
 • Püskürtme beton ile kaya ve beton arasındaki yapışmayı artırarak, baş üstü uygulamalarını kolaylaştırır.
 • Tünel, maden vb. tavan uygulamalarında hızlı priz aldırma özelliği sayesinde bir defada kalın katmanlar halinde püskürtme beton uygulamasına imkân verir.
 • Erken dayanım gelişimi sağlar.
 • Daha düşük geri dökülme (rebound).
 • Kuru karışımda sıkı dokulu geçirimsiz beton oluşumunu kolaylaştırır.
 • Klorür içermez donatılara zarar vermez.

Dozaj
 • Aygunit Wet Gun, dozajı, beton, yüzey ve hava sıcaklığına göre değişebilir. Ayrıca kullanılan çimentonun uyumu da etki eder. Bu yüzden uygun dozajı belirlemek için priz ve dayanım değerlerine yönelik ön bir denemeler yapılması tavsiye edilir.
 • Aygunit Wet Gun,  kullanım oranı çimento ağırlığının  % 4.0 - % 7.0’si arasındadır.
 • Kullanım aralığından daha fazla katkı kullanıldığında, nihai dayanımlarda düşüşler olabilir.
  
Teknik Özellikler
Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Özel inorganik maddeler karışımı / Special inorganic material mix
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Bej (bulanık) sıvı / Beige (blurry) liquid
Yoğunluk / Density : 1.44 ± 0.03 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 13.0 ± 1 TS 6365 EN 1262
Viskozite  / Viscosity : 38 ± 5 cP Aydos/TA 042
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content               : < % 40   TS EN 480-12
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.

Dökümanlar

©2020- Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM
Aydos Kimya Aydos Kimya