Ürünler

Polydos TN 343

Yüksek performanslı hiper akışkanlaştırıcı beton katkısı

Standard
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3
TS EN 934-2 Çizelge 3,1 ve 3,2: Yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı beton katkısı

Tanımı

Polydos® TN 343, polikarboksilat esaslı, erken ve nihai yüksek dayanım, yüksek performanslı beton üretimlerinde kullanılan yeni nesil hiper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.Hazır beton sektörü için geliştirilmiş, dozaja bağlı olarak çok yüksek oranda su azaltan, işlenebilirlik süresi uzun, ayrışma ve terleme gibi problemler oluşturmaksızın, kendiliğinden yerleşen ve sıkışan beton elde edilmesini sağlar.
 
Kullanım Alanları
 • Daha kaliteli ve yüksek dayanımlı betonlarda,
 • Mükemmel akışkanlık ve kıvam koruma istenen betonlarda,
 • Yerleştirme zorlukları olan ince sık donatılı betonarme imalatları,
 • Yüksek oranda su azaltma ve uzun işlenebilirlik istenen betonlarda,
 • Erken kalıp alınması veya hızlı yükleme yapılması gereken yerlerde,
 • Prekast ve prefabrik beton üretiminde,
 • Öngerilmeli beton imalatında,
 • Mimari beton, mühendislik ve sanatsal yapılarda,
 • Kendiliğinden yerleşen beton (KYB) üretiminde kullanılır. Self compacting concrete (SCC)
Özellikleri / Avantajları
 • Dayanıklı yüksek kalitede beton üretimi elde edilir.
 • Özellikle soğuk havalarda kısa sürede yüksek erken mukavemet sağlar.
 • Betonun donma /çözülme döngüsüne karşı dayanıklılığı ve direncini artırır.
 • Düşük su/çimento oranı sayesinde betonun su geçirimsizliğini iyileştirir.
 • Betona kendiliğinden yerleşme özelliği kazandırır.
 • Yüksek birim ağırlık ve dayanım olanağı sağlar.
 • Betonun uzun mesafelere pompalanmasını sağlar.
 • Prekast elemanların üretiminde kür süre ve sıcaklığını azaltarak enerji tasarrufu sağlar.
 • Geciktirici etkisi olmaksızın betonun normal sürede priz almasını sağlar.
 • Betonun karbonatlaşma hızını düşürür, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.
 • Daha düzgün ve iyi görünümlü beton yüzeylerin elde edilmesini sağlar.
 • Segregasyon (ayrışma) riskini ortadan kaldırır.
 • Kolay yerleştirme ve daha hızlı mukavemet kazanma, işçilikten tasarruf daha erken kalıp alma/çevirme sağlar.
Dozaj
 • Akıcı ve kendiliğinden yerleşen betonlar için; 100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için 0.6 - 2.0 kg arasında kullanılması önerilir. Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir. Kıvamın ayarlanması sırasında katkının yüksek oranda su kesme özelliği dikkate alınmalı, karışıma fazla su katılması engellenmelidir.
Teknik Özellikler / Technical Properties
 
Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Polikarboksilat esaslı / Polycarboxylate based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Kahverengi sıvı / Brown liquid
Yoğunluk / Density : 1.045 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 4.5 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0,1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content               : < % 4   TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : -4 ºC  
Korozyon Davranışı /Corrosion Behavior :
:
Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances :
:
Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.

Dökümanlar

©2020- Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM