Ürünler

Polydos EG 460

Yüksek performanslı hiper akışkanlaştırıcı beton katkısı
Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3
TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve 3.2: Yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı beton katkısı

Tanımı
Polydos® EG 460,  hazır beton endüstrisi için geliştirilmiş, betonun karışım suyunu yüksek oranda azaltıp, yüksek mukavemet ve dayanıklılığı artıran,  düşük su/çimento oranında bile betona mükemmel bir akışkanlık ve kendiliğinden sıkışma özelliği kazandıran, betonun kıvam kaybının önlenmesinde etkili, polikarboksilat esaslı, yüksek performanslı yeni nesil hiper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.

Kullanım Alanları
 • Çok yüksek performanslı beton üretiminde,
 • Mükemmel akışkanlık ve kıvam koruma istenen betonlarda,
 • Yerleştirme zorlukları olan ince sık donatılı betonarme imalatları,
 • Yüksek oranda su azaltma ve uzun işlenebilirlik istenen betonlarda,
 • Erken kalıp alınması veya hızlı yükleme yapılması gereken yerlerde,
 • Plastik kıvam ve akıcılık istenen betonlarda,
 • Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde kullanılır.
 • Kendiliğinden yerleşen beton (KYB) üretiminde kullanılır. Self compacting concrete (SCC)
Özellikleri / Avantajları
 • Belirgin bir şekilde erken yüksek dayanım gelişimi sağlar.
 • Çok yüksek oranda su azaltma ihtiyacı olan betonlarda (%25-35 arası) beton karışım suyunu yüksek oranda azaltır.
 • Betonun hızlı kıvam kaybetmesini engeller.
 • Uzun süreli kıvam koruma sağlar.
 • Betona kendiliğinden yerleşme özelliği kazandırır.
 • Yüksek birim ağırlık ve dayanım olanağı sağlar.
 • Az boşluklu, iyi yüzey görünümlü ve daha az geçirimli beton elde edilir.
 • Prekast elemanların üretiminde kür süre ve sıcaklığını azaltarak enerji tasarrufu sağlar.
 • Segregasyon (ayrışma) riskini ortadan kaldırır.
 • Betonun karbonatlaşma hızını düşürür, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.
 • Betonun dona karşı dayanıklılığını artırır.
 • Betonun uzun mesafelere pompalanmasını sağlar.
 • Vibrasyona gerek kalmadığından gürültü kirliliğine sebep olmaz.
Dozaj
 • Akıcı ve kendiliğinden yerleşen betonlar için; 100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için 0.4 - 2.0 kg arasında kullanılması önerilir.
 • Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir.
 • Kıvamın ayarlanması sırasında katkının yüksek oranda su kesme özelliği dikkate alınmalı, karışıma fazla su katılması engellenmelidir.
 Teknik Özellikler
 
Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Polikarboksilat esaslı / Polycarboxylate based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Kahverengi sıvı / Brown liquid
Yoğunluk / Density : 1.08 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 5.0 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content       : < % 4 TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : -5 ºC
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.

Dökümanlar

©2020- Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM