Aydos Water Stop

Betonun geçirimsizliğin artıran, sınırlı miktarda hava sürükleyen yüzey aktif maddeler ve lignin sülfonat esaslı beton katkısı.

Su geçirimsizlik katkısı

Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-C
TS EN 934 - 2 Çizelge 9 Su geçirimsizlik kimyasal katkıları

 

Tanımı
Aydos® Water Stop, betonun karışım suyunu azaltarak akışkanlık sağlayan, kapiler su emmeye karşı betonun geçirimsizliğin artıran, sınırlı miktarda hava sürükleyen yüzey aktif maddeler ve lignin sülfonat esaslı beton katkısı.

Sürekli suya maruz kalacak, su geçirimsizlik istenen betonlarda,
Barajlarda, su arıtma tesisleri, su depoları ve kanalları,
Tünel, liman, menfez ve yüzme havuzlarında kullanılır.

Geçirimsiz ve mükemmel yüzeyli beton elde edilir.
İşlenebilirliği artırır.
Dayanıklı yüksek kalitede beton üretimi elde edilir.
Pompalanabilirliği arttırır.
Betonun donma/çözülme direncini arttırır
Betonun karbonatlaşma hızını düşürür, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.
 

100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için 0.4 – 1.4 kg arasında kullanılması önerilir.
Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir.

Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Yüzey aktif maddeler ve lignin sülfonat içeren sıvı / Surface active material and lignin sulfonate based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Kahverengi sıvı / Brown liquid
Yoğunluk / Density : 1.04 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 7.5 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content       : < % 6 TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : -3 ºC  
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.