Çevre Politikası

Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. İnşaat sektörüne yapı kimyasalları üretimi ile birlikte araştırma-geliştirme ve kalite kontrol faaliyetlerini yürütmektedir.
 
Aydos Yapı Kimyasalları; yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumlu kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.
 

Bu politika çerçevesinde;

• Çalışanlarını, tedarikçilerini ve taşeronlarını çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
• Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı,
• Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslar arası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, tüm kamuoyuna taahhüt ve ilan eder.