İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. İnşaat sektörüne yapı kimyasalları üretimi ile birlikte araştırma-geliştirme ve kalite kontrol faaliyetlerini yürütmektedir.
 
Aydos Yapı Kimyasalları, faaliyette bulunduğu tesislerde, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi ve çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder.
 
Bu politika çerçevesinde;

• Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için faaliyetlerden kaynaklanabilecek sağlık, güvenlik riskleri ile ilgili koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,
• Çalışanların, tedarikçi ve taşeronların İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri konusunda eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
• Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı, taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.
 
İş sağlığı ve güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur.