Çimento

Çimento, ilkel maddeleri kalker ve kil olan mineral parçalarını (Kum, Çakıl, Tuğla, Biriket... vs.) yapıştırmada kullanılan bir malzemedir. Çimentonun bu yapıştırma özelliğini yerine getirebilmesi için mutlaka suya ihtiyaç vardır.  Çimento birçok beton karışımında hacimce en küçük yeri işgal eden bileşendir; ancak beton bileşenleri içinde en önemlisidir.

 

Çimentonun Bileşenleri Nelerdir?

Çimento üretiminde kullanılan hammaddelerin başlıcaları şunlardır:

Kireç Taşı
Mermer
Silis(Puzolan)
Kil
Demir Cevheri