Kimyasal Beton Katkısı

Aydos Kimyasal Beton Katkısı; Çimento, agrega, su dışında betonlara çok düşük miktarda katılan organik ve inorganik kimyasal maddelerdir. Kimyasal beton katkıları bağlayıcı ağırlığının %5’inden daha azdır. Betonun taze ve/veya sertleşmiş hâldeki özelliklerini değiştirerek performansını artırmak ve/veya betonun daha ekonomik olmasını sağlamak için tasarlanır.

Taze betonun işlenebilirliğini artırmak, priz sürelerini değiştirmek, sertleşmiş betonun dayanım ve dayanıklılığını arttırmak gibi amaçlarla kullanılan beton katkı maddeleri, beton karışım suyuna ilave edilerek veya yeni hazırlanmış düşük çökmeli taze betona doğrudan karıştırılarak kullanılır.

Kimyasal beton katkılarının kullanılması beton üretimi için zorunluluk değil tam tersi kolaylık teşkil etmektedir. Her geçen gün kimyasal beton katkılarının kalitesi artmakta ve kullanım alanları genişlemektedir.

Kurallarına uygun olarak üretilmeyen kötü bir betonu kimyasal bir beton katkısı kullanarak iyileştirmek imkânsızdır. Katkı maddeleri her çimento, her agrega türü ve granülometrisi için olumlu sonuç vermeyebilir. Katkı miktarını arttırmak, azaltmak gerekebilir. Kimyasal beton katkısı kullanım oranları, agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu bakımdan katkının eldeki diğer malzemelere uyumu, laboratuvarda ön deneme karışımları yapılarak belirlenmelidir.

Katkı maddelerinin esas fonksiyonları yanında daima ikinci etkileri vardır. Bir özellik düzeltilirken başka bir özellik bozulabilir. Bazı durumlarda birden fazla katkı maddesi kullanılabilir. Bunların birbirleriyle uyumları, birbirlerinin etkilerini bozmadıkları ön deneme karışımları yapılarak ispatlanmalıdır.


Kimyasal Beton Katkı Tipleri
TS EN 934-2’ye Göre Beton Kimyasal Katkı Tipleri

Beton Yan Ürünleri
Standartta olmayan Kapsam Dışı Beton Yan Ürünleri


Püskürtme Beton Katkıları (Shotcrete)
TS EN 934-5’ye Göre Püskürtme Beton Kimyasal Katkı Tipleri